B!52, Odcinek 32 - Trinitatis VII



Jedną z kantat napisanych przez Johanna Sebastiana Bacha na siódmą niedzielę po Trójcy Świętej jest Es wartet alles auf dich, BWV 187, która została wykonana przynajmniej 3 razy: po raz pierwszy 4 sierpnia 1726 roku, drugi raz pomiędzy rokiem 1735 a 1740, a po raz trzeci 26 lipca 1749 roku. 

Es wartet alles auf dich jest jedną z siedmiu kantat w „stylu Meiningen”, które Bach napisał pomiędzy lutym a wrześniem 1726 roku. Nazwa wzięła się stąd, że są oparte na librettach jednego autora, za którego uchodzi książę Saksonii-Meiningen Ernst Ludwig (wcześniej Walther Blankenburg wskazywał autorstwo Christopha Helma). Tekst kantaty odnosi się bezpośrednio do Liturgii Słowa siódmej niedzieli po Trójcy Świętej: Psalmów 65 i 104 oraz opisu cudownego rozmnożenia chleba i ryb z Ewangelii według św. Mateusza. Ostatnia część kantaty jest oparta jest na 4 i 6 zwrotce chorału Singen wir aus Herzensgrund, którego autorem jest Hans Vogel.

Kantata składa się z siedmiu części, z których pierwsze cztery były wykonywane przed kazaniem, pozostałe po kazaniu. Kompozycja została rozpisana na trzy glosy solowe (sopran, alt i bas), czterogłosowy chór, dwa oboje, dwoje skrzypiec, altówkę i basso continuo. Początkowy chorał a także wszystkie arie zostały przez Bacha wykorzystane jako części Glorii w Mszy g-moll, BWV 235.

W przygotowanym na dziś filmie możecie posłuchać arii basowej Darum sollt ihr nicht sorgen w wykonaniu Klausa Mertensa oraz The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir pod dyrekcją Tona Koopmana.

Darum sollt ihr nicht sorgen noch sagen:
Was werden wir essen, was werden wir trinken, 
womit werden wir uns kleiden? 
Nach solchem allen trachten die Heiden. 
Denn euer himmlischer Vater weiß, 
dass ihr dies alles bedürfet.

„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: 
Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? 
albo: Czym się będziemy przyodziewać?
Bo tego wszystkiego poganie szukają; 
albowiem Ojciec wasz niebieski wie, 
że tego wszystkiego potrzebujecie."

(Mt 6:31-32)




0 komentarze:

Prześlij komentarz